קורס מכינה (תנאי קבלה)

מי חייב ללמוד את הקורס לפני הלימודים?
חסרי בגרות מלאה במקצועות מתמטיקה, אנגלית, תקשוב, תקשורת, מחשבים.

מטרת הקורס
הקניית קבלת תשתית בסיסית במקצועות: מתמטיקה, מחשבים, אנגלית ופסיכוטכני.

מתכונת הקורס 

משך הקורס 
מחזור קיץ: 3 חודשים, 20 מפגשים, שתי הרצאות בשבוע - שעות ערב, מחודש 7 עד חודש 9. 
מחזור חורף: 6 חודשים, 20 מפגשים, הרצאה אחת בשבוע - שעות צהריים, מחודש 10 עד חודש 3.

כל מפגש  4 שעות אקדמיות

ציון עבר 55
נוכחות 85%

הבחינה תתקיים בסוף הקורס בשני מועדים. 

תעודה - העומד בדרישות יתקבל במכללת הנמל, ויקבל אישור לימודים שמעיד על סך כל השעות שלמד- דינו כדין בעל בגרות מלאה

2020 © כל הזכויות שמורות לחברת מיקרו השכלה בע"מ
  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram